EOS (Sales & Service) 2020-07-22T00:27:22+00:00

海外事業本部

GS AHN
電話 +82 10 3703 1648
gsahn@aircuve.com

技術サポート

tac@aircuve.com

販売及びサービス期限

製品名 バージョン 発売日 販売終了 サービス終了
AGS-RADIUS 4.5.x 2006.01 2008.12 2014.12
AGS-NPS 4.5.x 2008.12 2010.06 2014.06
NAC-FRONT 5.x 2009.09 2014.01 2017.01
AGS-NAC 4.5.x 2010.06 2012.07 2017.07
AirFRONT 5.2.x 2012.07 2021.07 2026.07
7.x 2019.05
cuvic 4.5.x 2010.06 2012.07 2017.07
5.2.x 2012.07 2021.07 2026.07
mcuvic 4.5.x 2010.06  2012.07 2017.07
5.2.x 2012.07 2019.12 2024.12
V-FRONT 5.x 2013.11 2015.05 2020.05
6.x 2015.05 2017.02 2022.02
7.x 2017.02
mCUVIC-key 1.x 2014.06 2014.11 2019.11
AirOTP 2.x 2015.05 2016.12 2021.12
aircuve mobile 1.x 2017.04
aircuve credential provider 1.x 2017.08
cube login 1.x 2019.07
ByFRONT 5.2.x 2013.03 2019.12 2024.12
7.x 2019.05
InFRONT 2.x 2008.06 2010.06 2015.06
3.x 2013.03 2019.12 2024.12
7.x 2019.05